Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος: Στηρίζει και την κυβέρνηση και τους εστιάτορες;

Από την άλλη βλέποντας προσεκτικά τις δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπυρόπουλος που στάθηκε δίπλα και μαζί με τους εστιάτορες, όλοι κατάλαβαν πως η στήριξη ήταν στα λόγια και όχι στην … ουσία! Άλλωστε τι θα μπορούσε να πει ο κ. Σπυρόπουλος για τους εστιάτορες και την αντιμετώπισή τους από την κυβέρνηση, όταν ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος: Στηρίζει και την κυβέρνηση και τους εστιάτορες;.