Κοτρώνης

Αντί για νηπιαγωγείο, Θυσία στην ….Ψηφοθηρία το κτήριο στη Μεραρχίας;

Το πρώην κτήριο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας επί την ΜεραρχίαςΑντί για νηπιαγωγείο, πολιτιστικό κέντρο; Αντί για νηπιαγωγείο θα γίνει τελικά πνευματικό-πολιτιστικό κέντρο του Συνδέσμουεφέδρων αξιωματικών το πρώην κτιρίου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.  Για αυτό και τα πήρε...

Recent posts

Popular categories