Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών: Καταπατητής του Δήμου το …«ΞΕΝΙΑ»

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών με ανοιχτή επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σερραίων ζητά ενημέρωση Στην επιστολή του αναφέρει: Κύριε Δήμαρχε Στις 11-9-2020 ζητούσαμε επιτακτικά να ενημερώσει ο Δήμος τον Σερραϊκό λαό, αν το τμήμα της κοίτης...

Recent posts

Popular categories